+46733761897
Tjuonajokk » Fisket i Tjuonajokk

Välkommen till flugfiske i världsklass i en av Lapplands vackraste fjälldalar, Kaitumdalen.

Harr (Thymallus thymallus)
Upplev ditt livs flugfiske efter harr. Här stiger harren till ytan, från midsommar till mitten av september. Harren, som är vår karaktärsfisk finns i stort sett överallt i campens omgivning. Den växer sig stor och fet under sommaren och hösten. Trots att den bara har ett fåtal månader på sig att äta hinner den växa upp och skapa ett av de mest storvuxna harrbestånden i Sverige. Medellängden på harren ligger någonstans kring 45cm men fiskar över 50 fångas mycket ofta och det fångas varje år harrar i närheten av 2 kg, eller 60 cm. Rekordet för Tjuonajokk är 2,7 kg och fångades på fluga. Några flugmönster som kan vara bra att ha med sig är Superpuppa, Klinkhamer special, olika typer av guldhuvuden, och dagsländor och nattsländor i olika stadier. Harren föredrar ofta flytande eller ytnära insekter.

Öring (Salmo trutta)
Öringen i Kaitumsjön och dess anslutande strömmar är mycket stridbar. Från vårt öppnande av campen, direkt efter midsommar, inleds en av de intensivaste perioderna för öringsfisket. Det är vid denna tid, då det kalla vattnet fortfarande är lite högt och jokkarna flödar, som öringen dras till de områden där småfisken samlas för att börja sin tillväxt. Öringarna fångas i huvudsak på streamers, men tunga rullande nymfer efter botten, och stripande nattsländor i skymningen brukar också ge resultat. Senare under säsongen fångas de flesta öringarna i strömmarnas gropar,  på nymf eller streamers, för att på sensommaren och hösten igen bli mer aktiv i ytan. Öringens medelstorlek är svår att bedöma, men det tas runt femtio öringar i kilosklassen varje säsong. Tjuonajokkrekordet på öring är 5,6 kg. 2013 togs en öring på 73 cm.


Röding (Salvelinus alpinus)
Rödingen i Kaitumdalen är inte så lätt att finna, men med rätt hjälp och vid rätt tidpunkt på säsongen kan vi erbjuda ett exklusivt fiske efter röding. De två olika rödingfisken som utgår i från Tjuonajokk är dels fiske i strömmar som man når med båt, och dels fjällfiske i små sjöar och jokkar dit man flyger med helikopter. Vid fisket i sjöarna är man ofta beroende av relativt lugnt väder, samt att vattnet inte är för varmt.  Vikten på rödingen i dessa fjällsjöar varierar från något hekto upp till flera kilon. Dessa rödingfisken sker endast med guide. I strömmarna, som man når från campen med båt, ställer sig rödingen under vissa perioder av säsongen för att äta utav de ofantliga mängder knott, fjädermygg och annat som kommer drivande. Under dessa perioder är fisken extremt selektiv, och flugvalet tillsammans med presentationen är helt avgörande. De flesta fiskarna här ligger i vikterna 2 till 5 hekto, men det tas fiskar runt kilot och där över.

Gädda (Esox Lucius) & Abborre (Perca fluviatilis)
I Tjuonajokk finns det oanade möjligheter för den som är intresserad av flugfiske efter gädda. I en del vikar av Kaitumsjön och framför allt i några närliggande sjöar finns ett fantastiskt bestånd av gädda. Speciellt i juli, tiden efter gäddleken, brukar krokodilerna jaga på grunt vatten. Under denna tid av året fiskar man så länge man orkar, det blir aldrig mörkt. Då kan man från land fånga gäddor över 10 kg på fluga. Gäddrekordet för Tjuonajokk är 18,2 kilo och fångades i en av sjöarna. Tjuonajokk har ett par båtar utplacerade vid dessa sjöar, vilket innebär att tillgänglighet finns till de hetaste platserna. Abborren är mycket vanlig här och fångas, förutom vintertid på pimpel, lämpligast på lätt utrustning med spinnare och jigg men även på fluga där magic head flugor är överlägset bäst. Största aborren som tagits vägde 1,8 kg. Abborren fångas under hela sommarsäsongen från midsommar till början av september och är ett bra komplement till gäddfisket.

 

Regler
Vadare med metalldubbar är inte tillåtet i Tjuonajokk. Använd enkelkrok, hullinglöst. 1 fisk per person/dag i fönstret 35-45 cm (harr, öring). Gädda i fönstret 45-70 cm. Självklart måste du ha fiskekort.

 

Hållbart fiske
FishYourDream.com vill uppmana till ”catch and release” för att säkra kommande generationers möjligheter att utöva denna fina sport. Bland annat för detta har FishYourDream AB tilldelats Ekoturismföreningens kvalitetsmärkning Naturens Bästa, samt erhållit resebranschens ekoturismpris Grand Travel Awards 2013.

 

Våra fiskeguider
Alla våra fiskeguider har lång erfarenhet av fisket i Kaitumälven, har guideutbildning och vi har en Certifierad IFFF CCI Flugfiske/kastinstruktör anställd, Robert Hansson.