+46733761897
Gotland » Gotland FAQ

Är det farligt att vada? 
Nej, om du tar råd av guiderna och tar det säkra före det osäkra är det inte farligt. Dessutom kan fiskeplatsen i viss mån anpassas efter personliga förutsättningar. 

Ta dig till Gotland
Till Gotland tar du dig med flyg från Bromma airport (BMA) eller Stockholm Arlanda Airport (ARN). Flyglinje finns också mellan Visby och Göteborg City Airport. Flygtid 30 till 40 minuter beroende på avreseort. Under sommarsäsongen finns avgångar från andra orter i Sverige samt Norge. Väljer du båten åker du från Nynäshamn eller Oskarshamn.

Restiden ligger mellan 2,5 och drygt tre timmar beroende på båttyp 
och avreseort. Möjlighet finns att ta med bil.
Flygbolag: Gotlandsflyg Båt: Destination Gotland

Vad krävs av mig fysiskt för att fiska?
Att vada en hel dag kan ibland vara ansträngande och man blir varse muskelgrupper man inte visste att man hade. Vi anpassar förstås fiskeplats efter rådande omständigheter såsom väder och vind, men fiskeplatserna kan också anpassas efter dina förutsättningar. Det finns platser dit du kan åka bil ända ned till vattnet och fiska utan att behöva vada ett steg. Det finns ett ställe för alla.

Jag är ingen van fiskare kan jag vara med ändå?
Ja, vi utgår från din erfarenhetsnivå och ger dig det du behöver.

Finns det fångstgaranti?
Nej, det är fiske det handlar om… Skärp dig. Men vi nollar sällan en guidning :-)

Vad finns att göra för icke fiskande familjemedlemmar?
Massor. Golf, spa, bad, shopping, fornlämningar, restauranger, en världsavrvsstad, kulturevenemang…
Besök www.gotlandactive.se eller www.gotland.net

 

Hur länge fiskar vi?
Guidning Exklusiv är upp till åtta timmar beroende på egna önskemål och Guidning Standard upp till 6 timmar.

Jag vill dela guide med andra, kan man skriva upp sitt intresse?
Kolla denna produkt: Häng på Havsöringsfiske 

Är jag försäkrad hos er?
Fishyourdream AB har statlig resegaranti så du är försäkrad såtillvida att din investering är skyddad mot t.ex. konkurs. I övrigt råder vi dig att se över din hemförsäkring, den täcker oftast det mesta.

Kan barn vara med?
Beroende på ålder och egen erfarenhet. Barn är så olika! I lite högre sjö kan längden bli ett problem.

Vad händer vid oväder?
Det går att hitta platser att fiska på i de flesta väder, men skulle det vara total storm bokar vi ett nytt datum eller så får du pengarna tillbaka undantaget kostnader för mat och boende.

Betalning och villkor

Vad gäller vid bokning?
Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan kunden och arrangören. I avtalet ingår också information om det aktuella fiskearrangemanget som finns presenterat på www.fishyourdream.com vilken kunden skall ta del av. Det som nedan kallas "fisketuren" omfattar alla typer av arrangemang; på en eller flera dagar och med eller utan boende och mat.

Hur betalar jag?
För att vi skall kunna bekräfta en bokning krävs en förskottsbetalning. För att en bokning gjord mer än 30 dagar innan fisketuren skall bekräftas krävs en förskottsbetalning på 20% av den totala kostnaden. Slutbetalning sker sedan senast 30 dagar innan fisketurens start. Icke inbetalt belopp betraktas som återbud. Bokar du senare än 30 dagar innan resan, måste hela kostnaden betalas vid bokningstillfället. Betalningar sker till bankgiro eller med betal/kreditkort  Ange fakturanumret vid betalningen. Orderbekräftelsen skickas till dig per mail eller per post.

Återbud
Vid återbud tidigare än 30 dagar före dagen för fisketuren återbetalas anmälningsavgiften och erlagd slutlikvid om sådan skett. Vid återbud senare än 30 dagar innan dagen för fisketuren återbetalas ingen del av anmälningsbeloppet. Vid återbud senare än 10 dagar innan dagen för fisketuren återbetalas erlagd slutlikvid mot uppvisande av läkarintyg.

Avlysning
FishYourDream.com förbehåller sig rätten att avlysa ett arrangemang grundat på sjukdom, eller andra oförutsedda händelser. Vid avlysning återbetalas hela det inbetalda beloppet inklusive anmälningsavgift minus kostnader för ev. boende och mat. Vid avlysning på grund av hårt väder och om ej heller alternativt fiske kunnat genomföras så erbjuds kunden ett nytt datum för fisket inom 1 år framåt i tiden dock återbetalas ej anmälningsavgiften vid dessa situationer. Inte heller kostnader för mat och boende kan returneras. Slutlikvid minus anmälningsavgiften återbetalas till kunden om kunden ej vill anta ny dag för fiske inom 1 år. Kostnader för mat och boende kan ej heller i detta fall returneras.

Skyldigheter för FishYourDream.com
FishYourDream.com är skyldig att skicka kunden skriftlig bekräftelse på gjord bokning, att densamme får övriga uppgifter i god tid, att kunden får det som utlovas i arrangemanget samt information i god tid om alla väsentliga förändringar som rör bokningen.

Kundens skyldigheter
Du måste följa guidernas/annan personals givna instuktioner/ordningsregler. Du ansvarar själv för alla skador som på båt eller annan utrustning uppstått genom att kunden eller någon annan i resesällskapet varit vårdslös.

Om kunden har något klagomål gällande arrangemanget skall denne kontakta FishYourDream.com redan under vistelsen så att eventuella oklarheter kan lösas.

Försäkringar och ansvar
Trots att FishYourDream.com har vidtagit rimliga åtgärder för att förse mig med information, utrustning och erfarna guider har FishYourDream.com informerat mig om att dess aktiviteter inte är helt riskfria. Vissa risker är inneboende i varje aktivitet och kan inte elimineras utan att förstöra aktivitetens unika karaktär. Dessa inneboende risker är några av beståndsdelarna som bidrar till aktiviteternas unika karaktär, och kan orsaka skada på eller förlust av din utrustning, personskador genom olyckshändelser, sjukdom eller – i extrema fall – bestående men eller dödsfall. Jag är medveten om att även erfarna guider kan göra misstag. Jag är också medveten om att beskrivningen av riskerna inte är fullständig och att andra okända eller oväntade risker kan vålla skada. Jag deltar helt frivilligt i aktiviteterna och jag väljer att delta trots och med full kännedom om de inneboende riskerna. Jag samtycker därmed till att själv ta den fullständiga ansvaret för de aktuella riskerna. Jag bekräftar att jag är fullt kapabel att delta i dessa aktiviteter. Därför påtar jag mig det fullständiga ansvaret för mig själv, inklusive alla minderåriga som jag har vårdnad för, tillsyn över eller ansvar för, i fråga om kroppslig skada, dödsfall, förlust av privata ägodelar och kostnader till följd av dessa inneboende risker och faror. Jag är medveten om att ett fullgott försäkringsskydd som gäller alla incidenter som kan inträffa, inklusive sjukvårdsförsäkring, vilar på mitt eget ansvar. Jag är också medveten om att jag själv är ensamt ansvarig för nödvändiga medicinska försiktighetsåtgärder innan fisketuren. FishYourDream.com påtager sig inget ansvar för oförutsedda händelser såsom extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, deltagares sjukdom, olyckor eller andra oförutsedda händelser.