+46733761897
Om » Föreläsning

Per Jobs, grundare av FishYourDream AB erbjuder även företagsrådgivning, främst till naturturismföretag men även till andra verksamheter som boendeanläggningar, aktivitetsbolag och myndigheter. Fokus ligger på lönsamhet, produktutveckling, paketering, export och nätverksbyggande. På dessa områden utförs även kurser, workshops och föreläsningar. Erfarenhet finns även av rådgivning i utlandet. 

 

Exempel på beskrivning av en föreläsning:
Per Jobs är företagaren som förädlat naturvärden vi ofta tar för givet, till exportprodukter som genererar välbehövligt kassaklirr på Gotland under traditionell lågsäsong. Hållbarhet och långsiktighet genomsyrar hans företag FishYourDream AB precis som den nya verksamheten Tjuonajokk AB i Lappland. Per fick i år Grand Travel Awards Ekoturismpris med motiveringen: ”En pigg och hänsynsfull sportfiskearrangör som går från klarhet till klarhet. Framgångsrik gotländsk export varvas med affärsrådgivning, investeringar i eget boende och utveckling av svensk sportfisketurism. Allt med härlig känsla, gedigen kunskap och en stor portion kärlek till Gotland och dess öringar.”

 

Per berättar om sin resa från kompositör av modern jazz till naturturismentreprenör med gäster från hela världen. Hur blir ett värde man inte sett eller värdesatt en reseanledning för andra? Per visar hur t.ex. fisk har ett samhällsekonomiskt värde utöver matvärdet, vad är en Havsöring värd simmandes i Östersjön i kronor och ören? Hur förvaltar vi naturresurserna vi sitter på i Sverige och hur harmonierar en utveckling av naturturism med det så kallade rörliga friluftslivet och allemansrätten? Vad kan och bör politiken göra och vad bör de INTE göra?